opredeljenje ili opredelenje

Piše se opredeljenje.

Glagolske imenice od glagola šeste grupe završavaju se na ljenje: opredeliti-opredelim-opredeljen-opredeljenje.