od početka ili otpočetka

Piše se od početka.

Veza predloga od i imenice početak piše se rastavljeno: od početka.
Spojeno otpočetka je genitiv jednine od imenice otpočetak koja znači početni deo, početak.
Izraz od početka do kraja znači sve bez izuzetka.