odbranbeni ili odbrambeni

Piše se odbrambeni.

Kada se sonant nađe u tvorbi reči ispred nastavaka baben(i), bać, zamenjuje se dvousnenim sonantom m koji ima isto mesto tvorbe kao dvousneno b u tim nastavcima.