od ničijeg ili ni od čijeg

Piše se ni od čijeg.

Predlog od razdvaja dva dela zamenice.