o tom potom ili otom potom

Piše se o tom potom ili o tom — potom.

Izraz koji znači o tom ne treba govoriti sada, nego kad bude vreme, kasnije, piše se rastavljeno (čita se òtōm pòtōm, sa prenetim akcentom) ili sa crtom ako se želi istaći drugi deo.