o ničemu ili ni o čemu

Piše se ni o čemu.

Kada se uz zamenicu ničiji upotrebljava predlog, on se umeće iza ni i pišu se tri odvojene reči.