o nikome ili ni o kome

Piše se ni o kome.

Kada se uz zamenicu nikoji upotrebljava predlog, on se umeće iza ni i pišu se tri odvojene reči.