o upotrebi istih ili o njihovoj upotrebi

Piše se o njihovoj upotrebi.

Rečnik SANU, šestotomni rečnik Matice srpske i Normativna gramatika srpskog jezika upotrebu prideva isti, ista, isto u ulozi zamenice smatraju varvarizmom (prema nemačkom derselbe) i odlikom administrativnog stila. U ostalim funkcionalnim stilovima takva upotreba nije prihvatljiva: umesto *Zakon o izgledu grba, zastave i himne i upotrebi istih, treba Zakon o izgledu grba, zastave i himne i njihovoj upotrebi.