nikad ili nikada

Piše se i jedno i drugo.

Predlog sa nepostojanim a ili bez njega slobodno se upotrebljava.