nijedna ili ni jedna

Piše se i jedno i drugo.

Spojeno se pišu zamenice složene sa ni: niko, nikog(a), nikom(e), ništa, ničeg(a), ničemu, nijedannijedna, nijedno, nijedni, nijedne, nikoji, ničiji, nikakav, nikakvog, nikakvom: nije mi se svidela nijedna pesma na koncertu.
Odvojeno se piše u izrazima sa pojačanim značenjem: ni jedna jedina i ni jedna ni druga.