ni neću ili i neću

Piše se i neću.

Ako se ni nađe neposredno ispred negacije (ne, nisam,neću, nemam, nemoj) zamenjuje se sa i: On to i ne pominje.