ni na šta ili ninašta

Piše se ni na šta.

Predlog razdvaja odričnu zamenicu i piše se rastavljeno: ne misli ni na šta.