ni na šta ili na ništa

Piše se ni na šta.

Kod odričnih zamenica predlog se piše između ni i promenljivog dela. Ni na šta ne misliš. Ništa ne znaš.