nikakav ili ni kakav

Piše se nikakav.

Zamenice spojene sa ni pišu se spojeno u padežima bez predloga: nije nikakav problem.
Predlog razdvaja odrične zamenice na sastavnice: ni od kakvog, ni u kakvom, ni sa kakvim, ni o kakvom.

Od ovoga treba razlikovati slučaj upotrebe odnosno-upitne zamenice kakav i veznika ni: ne znam ni kakav je ni koliki je problem.