nevidim ili ne vidim

Piše se ne vidim.

Ne se uvek piše odvojeno od glagola u ličnom obliku: ne vidim, ne vidiš, ne vidi, ne vidimo, ne vidite, ne vide.