nevideći ili ne videći

Piše se ne videći.

Iako glagolski prilog sadašnji nije lični glagolski oblik, rečca ne piše se odvojeno od njega.