neuporedljivo ili neuporedivo

Piše se i jedno i drugo.

Neuporedivost i neuporedljivost.