neume ili ne ume

Piše se ne ume.

Odrična rečca ne piše se odvojeno od glagola: ne umem, ne umeš, ne ume, ne umemo, ne umete, ne umeju.