nadomak ili na domak

Piše se nadomak.

Prilog nadomak piše se sastavljeno i znači blizu, u blizini.