nadole ili na dole

Piše se i jedno i drugo.

Spojeno nadole kao prilog koji znači u pravcu prema dole, naniže: krenuli su od vrha nadole.
Rastavljeno na dole kod posebnog isticanja ili paralelnih veza: čas na gore čas na dole.