nadprirodna ili natprirodna

Piše se natprirodna.

Zvučno ispred bezvučnog prešlo je u svoj bezvučni par jednačeći se sa njim po zvučnosti: natprirodan, natprirodna, natprirodno, natprirodni, natprirodne, natprirodna.