nadknadno ili naknadno

Piše se naknadno.

Naknadno je prilog koji znači kasnije, docnije: pozvao ih je naknadno.
Pridev je naknadni-naknadna-naknadno.