na radiju ili na radiu

Piše se na radiju.

se piše između na prvom mestu i a, e, u na drugom a ne piše se kada je o na drugom mestu: radio-radija-radiju-radio-radio-radiom-radiju.