na prugi ili na pruzi

Piše se na pruzi.

Imenica pruga u dativu i lokativu glasi pruzi (izvršena je sibilarizacija).