na korzu ili na korzou

Piše se i jedno i drugo.

Imenica korzo može se menjati kao korzo-korza-korzu i kao korzo-korzoa-korzou.
Pravopis dozvoljava i jednu i drugu promenu ali preporučuje korzo-korzoa-korzou kao običnije.
Od italijanskog corso i nemačkog Korso, imenica korzo označava ulicu kojom se šeta, obično uveče, večernje šetalište.