na mnogo načina ili na mnoge načine

Piše se i jedno i drugo.

Na mnogo načina je partitivna sintagma koju čine prilog za količinu mnogo i imenica u obliku partitivnog genitiva sa predlogom na. Prilog je glavna reč a imenica je zavisni član. Ali na planu značenja važnija je imenica: ima mnogo načina, na koliko načina, na mnogo različitih načina. Kad je imenica centar sintagme prilog, pridev ili zbirni broj se slažu sa njom u rodu, broju i padežu i dobijemo: na taj način, na isti način, na svaki mogući način, na sve moguće načine, na mnoge načine, od mnogih načina izabrao je onaj pravi. Mnoge nije prilog nego pridev mnogi-mnoge-mnoga.