na izgled ili naizgled

Piše se i jedno i drugo.

Prilog naizgled koji znači prividno piše se spojeno: on je naizgled ravnodušan.
Predlog na i imenica izgled (spoljašnjost) pišu se rastavljeno: sve karte je bacila na izgled.