na zdravlje ili nazdravlje

Piše se nazdravlje.

Prilog i uzvik nazdravlje koji znači neka je sa srećom, neka koristi zdravlju piše se spojeno: nazdravlje ti, domaćine, prilikom čestitanja i nazdravljanja ili nazdravlje kad neko kine.
Kada se predlog na i imenica zdravlje upotrebe u doslovnom značenju pišu se odvojeno: mislite na zdravlje svakoga dana.