menia ili menija

Piše se menija.

Od francuskog menu jelovnik. Menja se meni-menija-meniju-meni-menijem-meniju u jednini i meniji-menija-menijima-menije u množini. se piše između i a, i u.