merno-regulaciona ili mernoregulaciona

Piše se merno-regulaciona.

Npr. stanica, oprema ili tehnika.
Pridev merno-regulacioni, merno-regulaciona, merno-regulaciono piše se polusloženički, sa crticom, jer se njegove sastavnice, pridevi merni i regulacioni, nalaze u naporednom odnosu.