mekši ili mekaniji

Piše se i jedno i drugo.

Komparativ od prideva mek je mekši, a superlativ najmekši.
Komparativ od prideva mekan je mekaniji, a superlativ najmekaniji.