ma kakvih ili makakvih

Piše se ma kakvih.

Rečca ma se piše odvojeno od zamenice: ma ko, ma koji, ma kojeg, ma koga, ma kakav, ma kakvoj, ma kakvom. Spojeno se piše samo u vezniku mada.