m ili m.

Piše se i jedno i drugo.

Merne skraćenice pisane velikim slovima pišu se međunarodnim oznakama: V (volt), (vat), (džul), (kulon), (amper), (tesla).
Skraćenice pisane malim slovima mogu se pisati izvorno: g (gram), kg (kilogram), l (litar), dl (decilitar), m (metar), km (kilometar), cm (centimetar). Neke se mogu i prevoditi: g. gram, kg. kilogram, l. litar, dl. decilitar, m. metar, km. kilometar, cm. centimetar.