ma kako ili makako

Piše se i jedno i drugo.

Od portugalskog macaco, dobili smo ime jedinog evropskog majmuna koji živi na gibraltarskim stenama, makako. Piše se spojeno.
Rečca  ma piše se odvojeno od zamenice kako: ma kako otpevaš neću biti zadovoljan.