kvaziintelektualac ili kvazi intelektualac

Piše se kvaziintelektualac.

Kvazi,  prvi deo složenica koji znači tobožnji, polu, kao, piše se spojeno: kvazinauka, kvazinaučnik, kvaziumetnost, kvaziumetnik, kvazidemokratija, kvazirodoljublje.