kvadrijum ili kvadrivijum

Piše se kvadrivijum.

Od latinskog quattuor četiri i via put. To je ‚‚mesto gde se sastaju četiri puta, raskrsnica; u Srednjem veku: četiri dela matematike: aritmetika, geometrija, astronomija i muzika, koje su stari, pored trivijuma (gramatike, retorike i dijalektike), pod imenom ‚‚sedam slobodnih nauka", smatrali glavnim predmetima višeg školskog obrazovanja".