kaće ili kad(a) će

Piše se kad(a) će.

Kad(a) je prilog kojim pitamo za vreme, a će je enklitički oblik za treće lice prezenta glagola hteti. Ne mogu se pisati sastavljeno ali se mogu tako izgovarati u razgovornom jeziku.