kvaki ili kvaci

Piše se i jedno i drugo.

Imenica kvaka se trojako tretira u našim normativnim rečnicima i pripučnicima.
U Pravopisu je dativ i lokativ od imenice kvaka —kvaci.
Rečnik Matice srpske dozvoljava dublet — kvaki kvaci, a Pravopisni rečnik M. Šipke daje dativ i lokativ kvaki sa napomenom ne kvaci.
Dok se priručnici međusobno ne usaglase najlogičnije je dozvoliti oba oblika.