kevitacija ili kavitacija

Piše se kavitacija.

Od latinskog cavitas šupljina, izdubljen prostor, naročito u čovečjem telu.