keksovi ili keksi

Piše se i jedno i drugo.

Od engleskog cake, odnosno cakes, imenica keks je ušla u srpski preko nemačkog Keks Množina je keksi i obično keksovi.

Rečnik SANU iz 1975. daje pod odrednicom keks primer kratke množine (keksi-keksa): Meće u tanjir jednostavne kekse.

U Velikom rečniku stranih reči i izraza I. Klajna i M. Šipke imenica keks je data samo sa dugom množinom keksovi-keksova.

U rečniku uz Pravopis pod odrednicom keks stoji množina obično keksovi-keksova. Što znači da je regularna i kratka množina keksi-keksa.

Više o ovome možete poslušati u emisiji Put u reči od 8. do 14. minuta https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/24/radio-beograd-2/2902683/put-u-reci.html