kratkotrajno ili kratko trajno

Piše se kratkotrajno.

Prvi deo složenica kratko piše se spojeno: kratkovid, kratkodnevica, kratkometražni, kratkotalasni, kratkosilazni, kratkouzlazni, kratkoročan, kratkotrajan.