krevetca ili kreveca

Piše se kreveca.

se gubi ispred c: krevetac-kreveca-krevecu-krevetac-krevecem-krevecu u jednini i
kreveci-krevetaca-krevecima-krevece-krevecima-krevecima u množini.