kraljičin ili kraljicin

Piše se kraljičin.

Kod imenica na ica prisvojni pridev se završava na ičin: kraljičin, caričin, kuvaričin, izdajičin, advokatičin ali da bi se izbeglo udvajanje sloga či: devijčicin, spremačicin, prodavačicin, pevačicin.
Egon Fekete kaže da se osim kraljičin i drugaričin danas upotrebljavaju i kraljicin i drugaricin.