konjugacija ili konjugacija

Piše se konjugacija.

Od latinskog conjugatio što znači spajanje. U gramatici je to promena glagola po licu, broju, vremenu, načinu i rodu.
Jotovanje se ne vrši na granici prefiksa zbog psihološke (značenjske) granice među delovima reči koja doprinosi stvaranju pauze između delova reči.