kondezator ili kondenzator

Piše se kondenzator.

Od latinskog condensator (con (sa) + densus (gust)). Od iste osnove imamo i: kondenzat, kondenzacija, kondenzovan, kondenzovano, kondenzovati i kondenzirati.