konkvistadori ili konkistadori

Piše se i jedno i drugo.

U svim relevantnim rečnicima španski osvajači Južne Amerike se zovu konkvistadori,
sa v, samo se Rečnik jezičkih nedoumica slaže sa španskim izgovorom konkistadori.