koncentrisati se ili skoncentrisati se

Piše se i jedno i drugo.

Pravopis kaže da je bolje koncentrisati se. Koncentracija, koncentrisano sabrano, pažljivo.
Egon Fekete u Jezičkim doumicama kaže da koncentrisati podrazumeva radnju trajanja a skoncentrisati radnju izvršenu (sasvim, potpuno) i zato smatra da je i drugi oblik jezički opravdan.