konjem ili konjom

Piše se konjem.

Nastavak za instrumental jednine imenica muškog roda čija se osnova završava prednjonepčanim suglasnikom (ć,đ, lj, nj, j, dž, č, ž, š) je em osim kod imenica koje u prethodnom slogu imaju e.