konformna ili konforna ili komforna ili komformna kamatna stopa

Piše se konformna kamatna stopa.

Od latinskog conformis jednoobrazan. To je stopa koja omogućava da postoji isti iznos kamate bez obzira da li se kamata obračunava jednom na kraju perioda otplate ili više puta u toku otplate kredita.