kompjuter ili računar

Piše se i jedno i drugo.

Domaća reč računar nije dovoljna zbog izvedenica kompjuterizovati, kompjuterizacija.
Ne može kompjutor.